Ketoban energy

Description

Ketoban energy

Sastav: 1000 ml rastvora sadrži:
Niacin              0,02 kg
Saharin            0,001 kg
Propilen glikol 0,9 L

Dejstvo: Ketoza je metabolička bolest koja ima najveći značaj kod krava muzara i nastaje kad su potrebe za energijom, a posebno za ugljenim hidratima veće nego što organizam unosi hranom. Ishod ketoze je često neizvestan, oporavak može biti dug, a neke životinje dožive bespovratne posledice (naročito na jetri i više nikad ne postižu mlečnost kakvu su imale u prethodnoj ili prethodnim laktacijama). Ketoban energy ima izraženo antiketogeno, antisteatozno i glukogeno dejstvo, jer u sebi sjedinjuje dve osnovne komponente – propilenglikol i nikotinamid, koje svaka na svoj način utiču na popravljanje metaboličkih poremećaja. Propilenglikol, kao prekursor glukoze, vrlo brzo podiže nivo u krvi ove najznačajnije energetske materije, čime se daje impuls za obustavljanje enormne mobilizacije slobodnih masnih kiselina iz masnih depoa i povećano stvaranje ketonskih tela u jetri. Nikotinska kiselina ima višestruko farmakodinamičko delovanje, koje se sa uspehom koristi kod ketohepatičnog sindroma kod krava. Ona smanjuje aktivnost lipaze i inhibira opsežnije lipolitičke procese, čime se sprečava prekomerno stvaranje slobodnih masnih kiselina i ketonskih tela. Nikotinamid potpomaže razgrađivanju triglicerida jetre, te na taj način ispoljava antisteatozno dejstvo.

Indikacije: Kliničke i subkliničke ketoze krava i ovaca, poboljšanje opšteg stanja mlečnih krava (naročito visokomlečnih) u peripartalnom periodu, masna degeneracija i masna infiltracija jetre.

Aplikacija i doze
Terapijske doze:
Krave: 500 ml dnevno, podeljeno u dve doze, u toku 5 do 10 dana.
Ovce: 200 ml dnevno, podeljeno u dve doze, u toku 5 do 10 dana.
Preventivne doze:
Krave: 300 ml dnevno, 5 dana pre i 5 dana posle telenja.
Ovce: 100 ml dnevno, 5 dana pre i 5 dana posle jagnjenja.
Lek se daje peroralno bocom ili pomešan sa hranom.

Kontraindikacije: Nisu poznate.

Karenca: Nema ograničenja.

Napomena: Ukoliko dođe do taloženja leka na nižim temperaturama, mućkanjem se kristali gube. Pre upotrebe bocu dobro promućkati.

Način čuvanja: U originalnom pakovanju, na temperaturi do 250C, van domašaja dece.

Rok trajanja: 2 godine.

Pakovanje: Plastična boca á 500 ml, 1000 ml.

Proizvođač: “FM Pharm”, Subotica, 024/548-130 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ketoban energy”