Aqua pro inj.

Description

Aqua pro inj.

Sastav: Sterilni, apirogeni, izotoničan, indiferentan, bistar rastvarač vode za injekciju.

Aplikuje se i dozira prema uputstvu za primenu leka za koji se koristi kao rastvarač.

Kontraindikacije: Nisu poznate.

Način izdavanja: Izdaje se bez recepta.

Napomena: Obratiti pažnju na ograničenja koja su propisana u uputstvu za lek koji se rastvara. Ukoliko se utroši samo deo Aqua pro inj. ostatak se odbacuje.

Način čuvanja: U originalnom pakovanju, na temperaturi do 250C, van domašaja dece.

Rok upotrebe:

Način izdavanja: Izdaje sebez recepta.

Pakovanje: Boca a 100 ml.

Proizvođač: “FM Pharm”, Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aqua pro inj.”