Neobuthason

Description

Neobuthason

Sastav: 1 ml injekcionog rastvora sadrži Fenilbutazon 200 mg.

Dejstvo: Fenilbutazon je nesteroidno antiinflamatorno sredstvo (NSAIL) koje poseduje analgetičko, antipiretičko i antiinflamatorno dejstvo, zatim inhibiše agregaciju trombocita i povećava izlučivanje mokraćne kiseline (urikozurija). On tkđ. može povećati aktivnost mikrozomalnih enzima jetre i retenciju vode i elektrolita enzima u bubrezima.

Indikacije: Preparat je namenjen pre svega za terapiju traumatskih, reumatskih i infektivnih artritisa, koji mogu nastati sekundarno kao posledica pulmonalnih ili septikemičnih infekcija. U pasa je naročito indikovan u lečenju luksacija, tendosinovitisa, tendinitisa, burzitisa, istegnutosti mišića, miozitisa i posteriorne paralize i u konja kod upale kopita i limfangitisa. Takođe, namenjen je za terapiju inflamacije mekih tkiva i za olakšanje bola, usled nastalih rana, fraktura, modrica itd.

Aplikacija i doze: Lek se aplikuje intramuskularno (i.m) ili sporo (samo) intavenski (i.v) konjima i psima, u dnevnoj dozi koja iznosi za:
Konje:
1 ml/45 kg t.m. i.v  jednom dnevno, maksimalno 5 dana;
Psi:
1 ml/16 kg  t.m.  i.v. svakih 12 sati, maksimalno 2 dana.

Kontraindikacije: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na glukokortikoide i nesteroidne antiinflamatorne lekove, zatim životinjama koje imaju gastritis, enteritis ili gastroenteritis (naročito posle p.o primene), kao i životinjama sa infekcijom jetre, bubrega i srca. Ne sme se davati zajedno sa aminoglikozidima. Ne preporučuje se aplikacija ovog leka sportskim konjima 21 dan pre trke zbog dopinga. Ne davati konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi.

Neželjena dejstva: Preparat može, naročito u većim dozama, kod tretiranih životinja izazvati anoreksiju, depresiju, kolaps, hemoragičnu dijatezu, poremećaj hematopoeze (leukopenija, trombocitopenija, anemija), povraćanje, poremećaje funkcije jetre i bubrega, retenciju vode i elektrolita sa pojavom edema, petehijalna krvarenja po mukoznim membranama, erozije i grizlice u usnoj duplji i digestivnom traktu. Moguća je pojava alergijske reakcije, kao i lokalna iritacija i edem tkiva posle i.m. aplikacije.

Napomena: Na jedno injekciono mesto (kod i.m. aplikacije) lek se daje do 10 ml velikim životinjama i 1-2 ml psima. Ukoliko preporučeni volumen prelazi ove vrednosti, podeliti ga i aplikovati na 2 mesta.
Fenilbutazon poseduje izrazito visok afinitet prema proteinima plazme, pa istovremena primena drugih lekova može imati za posledicu promenu distribucije, povećanje aktivne koncentracije i potencijalno ispoljavanje neželjenih efekata tih lekova. Ukoliko se pojavi žutica, gastrointestinalni poremećaji (melena) i poremećaji krvne slike, terapiju treba odmah prekinuti.

Čuvanje: U originalnom pakovanju, na temperaturi od 2-80C, van domašaja dece.

Način izdavanja: Na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

Pakovanje: Bočica  á 100ml.

Proizvođač: “FM Pharm”, Subotica, 024/548-130 

RECEPT

NEOBUTAZON inj.  20%
Rp/Phenylbuthazoni                 20,0
Excipiens                      ad     100,0
Mf.  Sol. per injectioni

Da ad lag No  _______(           )
S. ad manum veterinarii
Lek dati sporo i.v. u dozi:
Konji: 1ml/45kg t.m. i.v, jednom dnevno, maksimalno 5 dana.
Psi: 1ml/16 kg i.v. na 12 sati, maksimalno 2 dana.
Ne davati životinjama čije se meso koristi za ishranu ljudi.
Ne davati sportskim konjima 8 dana pre trke.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neobuthason”