Neocain

Description

Neocain

Sastav: 1 ml rastvora sadrži prokain-hidrohlorid 50 mg.

Delovanje: Prokain spada u sintetske lokalne anestetike. U poređenju sa kokainom znatno manje je toksičan, ne izaziva euforiju i toksikomaniju, tj. nema opšte dejstvo. Njegov vodeni rastvor je stabilan i neutralan. Nedostatak mu je što se slabo resorbuje kroz sluzokožu, pa se za anesteziju sluzokože i ne upotrebljava.

Indikacije: Sve vrste injekcionih lokalnih anestezija.

Aplikacija i doze: Infiltraciona anstezija se izvodi 5%-tnim rastvorom.
Velikim životinjama
se ubrizgava na svako ubodno mesto okoline operacionog polja i u njegovu osnovu po 0,8 ml, a malim 0,2 ml.
Za infiltracionu ansteziju
ukupna ubrizgana količina rastvora ne treba da prelazi:
goveda preko 24 ml;
konji
preko 16 ml;
svinje
preko 4 ml;
psi
(srednje veličine) 2,8 ml.
Dejstvo nastupa posle 5-10 minuta, a traje 15-16 minuta.
Za sprovodnu (regionalnu) anasteziju upotrebljava se 5% rastvor, koji se ubrizgava perineuralno.
Za anesteziju nerava većih područja tela, ekstremiteta i glave ubrizgava se:
konji: 5-15 ml;
goveda: 10-20 ml;
svinje: 2-4 ml;
psi: 0,2-0,4 ml.
Ista doza je i za paravertebralnu ansteziju (carski rez, laparatomija, rumenotomija).
Za dijagnozu šepavosti, konju se ubrizga 3-5 ml 5% rastvora oko nerva.
Za epiduralnu anesteziju (ginekologija, operacija na zadnjem delu tela) koristi se 5% rastvor, a doze zavise od veličine i rase životinja:
konji: 4-8 ml;
goveda: 8-20 ml;
psi: 0,4-4 ml.
Rastvor mora biti zagrejan na telesnu temperaturu i injicira se vrlo lagano.

Kontraindikacije: Nisu poznate.

Neželjena dejstva: Nisu poznata.

Karenca: Nema ograničenja.

Napomena: S obzirom na različitost zahvata, njihovu svrhu, trajanje, mesta izvođenja, šarolikost pacijenata – nije moguće dati doze i način aplikacije za svaki pojedinačni slučaj. U vezi s tim treba koristiti uputstva iz priručnika operacione tehnike.

Čuvanje: U originalnom pakovanju, na temeperaturi do 250C, van domašaja dece.

Način izdavanja: Izdaje se na recept.

Rok upotrebe: 12 meseci.

Pakovanje: Bočica a 50ml i 100ml.

Proizvođač: “FM Pharm”, Subotica, 024/548-130 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neocain”