Neovit AD3E+Se

Description

Neovit AD3E+Se

Sastav: 1 ml rastvora sadrži:
VITAMIN A 50.000 IJ
VITAMIN D3 25.000 IJ
VITAMIN E 20 mg
Natrijum selenit 5H2O 0.5 mg

Delovanje: Vitamin A je važan za normalan rast i reprodukciju životinja, održava integritet epitela i time povećava otpornost organizma na infekcije. Vitamin D3 je odgovoran za normalan rast i razvoj sistema organa za kretanje. Vitamin E i selen kao snažni antioksidansi štite ćelijske membrane i na taj način obezbeđuju normalno funkcionisanje tkiva (mišićnog, nervnog, endokrinih žlezda i dr.) i imunološkog sistema. Koristi se za prevenciju mišićne distrofije životinja, degenerativnih i atrofičnih promena jetre, bubrega i pankreasa, depresije rasta i razvoja mladunčadi, smanjene plodnosti, hipo- i avitaminoza, jačanje opšte otpornosti prema uzgojnim, zaraznim i parazitskim bolestima, kao i prevenciju negativnih efekata stresa.

Doziranje i način primene: Preparat se daje u vodi za piće dva puta, u razmaku od 14 dana u količini:
Konji, goveda: 15-25 mL/životinji
Ovce, koze: 5-10 mL/životinji
Svinje: 5-15 mL/životinji
Ždrebad, telad: 10-15 mL/životinji
Prasad, jagnjad, jarad: 2-5 mL/životinji
Psi: 1-5 mL/životinji
Mačke, kunići: 1 mL/životinji
Pilići: 10mL/100 pilića
Pačići, ćurići, guščići: 20mL /100 životinja
Kokoške: 20-30mL/100 životinja
Patke: 30-40 mL/100 životinja
Guske: 50 mL/100 životinja
Ćurke: 70-80 mL/100 životinja
Pre upotrebe bocu dobro promućkati.

Upozorenje: Ne davati nosiljama konzumnih jaja. Ne davati kravama u laktaciji. Prasićima dati najmanje 24 sata pre injekcije gvožđe dekstrana, kako bi se prevenirao toksični efekat gvožđa.

Način čuvanja: Čuvati u originalnoj ambalaži na temperaturi do 25C. Čuvati van domašaja dece.

Način izdavanja: Izdaje se bez recepta.

Pakovanje: boca od 100 mL.

Proizvođač: “FM Pharm”, Subotica, 024/548-130 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neovit AD3E+Se”