Microform 10 45

Description

Microform 10 45

Sastav: 1kg mikrokapsulata sadrži:
Fumarna kiselina          175 g,
Mravlja kiselina             90 g,
D,L – Jabučna kiselina  70 g,
Limunska kiselina         35 g,
Orto – fosforna kiselina 30 g,
Nosač ad                       600 g.

Dejstvo: MICROFORM 10/45 je mikroinkapsulirani zakišeljivač hrane za životinje. Specijalno formulisana kombinacija organskih i neorganskih kiselina stabilizuje crevnu mikrofloru, deluje podsticajno na probavu i smanjuje rizik od dijareje. Nizak nivo pH u digestivnom traktu štiti životinje od delovanja patogenih bakterija. U mladih životinja produkcija kiseline u digestivnom traktu često je nedovoljna za smanjivanje pH i efikasnu digestiju proteina. Tehnologija mikroinkapsulacije omogućava postepeno oslobađanje aktivnih principa tokom prolaska kroz digestivni trakt, a posebno u njegovim kaudalnim partijama, čime se postiže maksimalan efekat preparata. Microform 10/45 inhibiše rast patogenih bakterija kao što su: E.coli, Sallmonella, kao i njihovu migraciju u prednje partije digestivnog trakta. Efikasnost ovog preparata se ogleda i u poboljšanoj digestiji i resorpciji proteina i drugih nutritijenata. Kod mladih životinja do perioda zalučenja mleko majke je izvor mlečne kiseline koja obezbeđuje potreban nivo želudačne pH. Microform 10/45 obezbeđuje kontinuitet u održavanju povoljnih uslova u digestivnom traktu i daje potporu u adaptaciji mladih životinja  u periodu nakon zalučenja.

Indikacije: Prevencija probavnih smetnji i proliva. Preparat je indikovan kao potporna terapija kod enterita uzrokovanih patogenim bakterijama, naročito u periodu nakon zalučenja, za poboljšanje digestije i resorpcije proteina i drugih nutritijenata, te povećanje dnevnog prirasta i poboljšanje konverziju hrane.

Aplikacije i doze: Preparat se daje peroralno pomešan sa hranom, u sledećim dozama:
Prasad u periodu posle zalučenja: 2,5 – 8 kg/t hrane,
Nazimad: 2,5 – 5 kg/t hrane,
Tovne svinje: 2 – 2,5 kg/t hrane,
Krmače: 2 – 2,5 kg/t hrane.
Preživari:
4 – 8 kg/t hrane;
Kunići:
3 – 7 kg/t hrane ;
Živina:
2,5 – 5 kg/t hrane.

Karenca: Nema ograničenja.

Neželjena dejstva: Nema.

Način čuvanja: U originalnom pakovanju, na temperaturi do 250C, van domašaja dece.

Način izdavanja: Izdaje se bez recepta.

Rok upotrebe: 24 meseca.

Pakovanje: kese a 500g, 1kg i  vreća á 5kg.

Proizvođač: “FM Pharm”, Subotica, 024/548-130 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Microform 10 45”