Neovit E + Se

Description

Neovit E + Se

Sastav: 1 ml rastvora sadrži:
VITAMIN E 20 mg
Natrijum selenit 5H2O 0.5 mg

Delovanje: Vitamin E i selen kao snažni antioksidansi štite ćelijske membrane i na taj način obezbeđuju normalno funkcionisanje tkiva (mišićnog, nervnog, endokrinih žlezda idr.) i imunološkog sistema. Koristi se za prevenciju mišićne distrofije kod jagnjadi i teladi, hipovitaminoze i avitaminoze E, steriliteta i depresije rasta i razvoja ploda, kao i smanjenje efekata stresa.

Doziranje i način primene: Preparat se daje rastvoren u vodi za piće:
Konji, goveda: 15-25 mL/životinji
Krave: 10-20 mL/životinji
Ovce, koze: 3-5 mL/životinji
Krmače: 5-10 mL/životinji
Ždrebad, telad: 5-8 mL/životinji
Jagnjad, jarad: 1-2 mL/životinji
Prasad: 0,5 – 1 mL/životinji
Psi: 1-5 mL/životinji
Mačke, kunići: 1 mL/životinji
Živina: 3 mL/L vode za piće
Roditeljska jata: 6 mL/L vode za pi će
Pilići: 10mL/100 pilića
Pačići, ćurići, guščići: 20mL /100 životinja
Patke: 30-40 mL/100 životinja
Guske: 50 mL/100 životinja
Ćurke: 70-80 mL/100 životinja
Davanje preparata se može ponoviti posle 7 dana.

Upozorenje: Ne davati nosiljama konzumnih jaja. Ne davati kravama u laktaciji.

Način čuvanja: Čuvati u originalnoj ambala ži na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.

Pakovanje: Boca od 100 mL.

Veterinarski kontrolni broj: αRS-31-023

Rok upotrebe: 1 godina

Proizvođač: “FM Pharm”, Subotica, 024/548-130 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neovit E + Se”