Neotimpanicum

Description

Neotimpanicum

Sastav: 1g emulzije sadži 30 mg metilpolisiloksana.

Dejstvo: Organska jedinjenja silicijuma povećavaju površinski napon i smanjuju stabilnost pene kod penastog naduna. Silikoni razaraju gasne mehuriće i sprečavaju njihovo ponovno stvaranje. Oslobođeni gasovi iz gasnih mehurića se za kratko vreme izbacuju putem normalnog ruktusa. Atimpanicum je bez posebnog ukusa, netoksičan je i ne utiče negativno na želudačno crevnu mikrofloru preživara.

Indikacije: Akutni i perakutni gasoviti i penasti naduni kod preživara.

Aplikacija i doze:
Goveda: 50 ml emulzije se pomeša sa 3-5 l vode i daje govedima gastričnom sondom ili bocom za napajanje.
Ovce, koze: 50 ml emulzije se pomeša sa 3-5 l vode za 3-4 životinje i daje bocom za napajanje.
Po potrebi aplikacija iste doze leka se može ponoviti posle 3 sata.

Kontraindikacije: Nisu poznate.

Napomena: Formaldehid, krezol, razna ulja i alkohol deluju antagonistički na silikone, te se ne preporučuje istovremena primena antitimpaničnih sredstava koja sadrže ove materije. Pre upotrebe bocu promućkati.

Karenca: Nema ograničenja.

Način čuvanja: Lek treba čuvati u originalnoj ambalaži, na temperaturi do 250 C. Čuvati van domašaja dece.

Način izdavanja: Izdaje se na recept.

Rok trajanja: 12 meseci.

Pakovanje: Bočica á 100 ml, boca á 500 ml, á 1000 ml.

Proizvođač: “FM Pharm”, Subotica, 024/548-130 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neotimpanicum”